Skip links
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, Başarı Koçun (satıcı); ürün satın alan kişi veya firmaya (alıcı) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün fiyatı, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Unvan: Başarı Koçun

Vergi No: 6480764871

Adres: Aşık Veysel Mah. 364. Sok. 2/3 Mamak Ankara

Telefon: 0551 163 54 06

E-mail: iletisim@basarikocun.com

MADDE 3 –  ALICI VE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malı/Ürünü/Hizmeti alan kişinin bilgileri ve malın/ürünün/hizmetin nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Adı ve Soyadı                                        : {FATURA_TAM_AD_UNVANI}

Telefon Numarası                                : {ALICI_TELEFONU}

Malın/Ürünün/Hizmetin Adı            : {URUNLER}

Satış Fiyatı (KDV dâhil)                      : {KARGO_HARIC_SIPARIS_TUTARI}

Kargo Ücreti                                          : {KARGO_BEDELI}

Kargo Dahil Toplam Satış Fiyatı       : {KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARI}

Ödeme Şekli                                          : {ODEME_YONTEMI}

Teslim Edilecek Kişi                            : {ALICI_TAM_AD_UNVANI}

Teslimat Adresi                                    : {ALICI_ADRESI}

Fatura Adresi                                       : {FATURA_ADRESI}

Sipariş Tarihi                                        : {GUNCEL_TARIH}

MADDE 4 – SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN GEÇERLİLİK (ERİŞİME AÇIK OLMA) SÜRESİ:

4.1. Satın alınan koçluk paketimiz dahilindeki ürünlerde;

Alınan koçluk paketinin içeriğindeki ay sayısı kadar haftada 1 adet ana toplantı, 1 adet ara toplantı ve panel erişim imkanı sağlanmaktadır.

4.2. Satın alınan koçluk dışı paketlerimiz dahilindeki ürünlerde;

Alınan koçluk dışı paketlerin içeriğindeki vaadler üzerinde hizmet sağlanmaktadır.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER (Alıcının önceden bilgilendirildiği hususlar):

5.1. İşbu sözleşme, alıcı tarafından satıcının web sitesi üzerinden onaylanıp satıcıya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

5.2. Alıcı, satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4. Ürünlerin teslimat süreleri aşağıda belirtilmiştir.

5.4.a. Sözleşme konusu basılı ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde alıcıya teslim edilecektir.

5.4.b. Video ders ve diğer dijital ürünler, ürünün satın alınmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde alıcının kullanımına açılacaktır.

5.4.c. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” olarak belirtilen tarih, teslimat için herhangi bir taahhüt içermemektedir.

5.5. Sözleşme konusu ürünler, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.6. Ürünlerin, alıcıya ulaştırılmak üzere, kargo şirketine tesliminden sonra yaşanan aksaklıklarla ilgili satıcı sorumlu tutulamaz.

5.7. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat alıcı tarafından teslim alınmasından önce alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden alıcı sorumludur.

5.8. Alıcının, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan sözleşme konusu mal veya hizmet kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

5.9. Ürünün tesliminden sonra, alıcıya ait kredi kartının, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz üçüncü kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sonucu bahsi geçen kredi kartının bağlı bulunduğu banka yahut finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde; ürünün, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, bahse konu mal/hizmet/ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.10. Satıcı; mücbir sebepler, salgın hastalıklar, zorunluluk halleri yahut dijital platformlarda gerçekleşebilecek aksaklıklar sebebiyle veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının havale/EFT ile yaptığı ödemelerde, siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonraki 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması hali tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan; alıcı, olası gecikmeler için satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Alıcı, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.12. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır.

5.13. Hizmetin/Ürünün/Malın alıcısı, satıcıya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs, truva atı, vb.) bulunamaz.

5.14. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının alıcıya karşı işbu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.15. İşbu, alıcı eserlerin; izinsiz dağıtılması, yayınlanması, kopyalanması veya satılması eylemlerinde bulunmayacağını taahhüt eder. Alıcı taahhüdüne uymadığı takdirde satıcı gerekli yasal ve cezai işlemleri başlatır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

6.1. Alıcı, sözleşme konusu yazılı basım ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde alıcıya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin bahse konu hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Kullanılan ürünler için cayma hakkından faydalanılamaz.

6.2. Cayma hakkın kullanılması halinde, iade edilecek ürünün kargoya verildiğine dair tutanağın, alıcı tarafından satıcıya ulaştırılması zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Alıcı, iadeyi satıcı tarafından belirlenen adrese göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

6.3. 27 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar sıralanmıştır. Bu maddenin “ğ” bendinde cayma hakkına ilişkin olarak; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” için cayma hakkının kullanılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Alıcı, yukarıda verilen mevzuatın “ğ” bendine göre, video içerik ve diğer dijital içerikler için cayma hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4. Video konu anlatımları veya video soru çözümlerine erişim kodu içeren kitapların ambalajları, kod görülecek şekilde açıldığı takdirde bu ürünler kullanılmış sayılır.

MADDE 7 – YETKİLİ HAKEM HEYETLERİ VE MAHKEMELER:

7.1. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı, işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

7.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak ANKARA Tüketici Hakem Heyetleri ile ANKARA Mahkemeleri yetkilidir.

Kafana takılan bir soru mu var? Hemen sıkça sorulan sorular ya da iletişim sayfası üzerinden destek alabilirsin.

This website uses cookies to improve your web experience.
Anasayfa
Panel
Mağaza
İletişim